1280px-ZSO_Wadowice.jpg

Jak zostać uczniem Gimpla?

Chcesz tworzyć historię naszej szkoły ?

Chcesz bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, by studiować wymarzony kierunek studiów?

Chcesz poczuć jedyny i niepowtarzalny klimat Gimpla?

Nie czekaj!

Wybierz już dziś naszą szkołę!

Wystarczy kilka kroków, by dołączyć do naszej społeczności!

  • W systemie rekrutacyjnym wybierz I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity jako szkołę pierwszego wyboru!

  • Dokonaj wyboru oddziałów z naszej bogatej oferty edukacyjnej  i ustal ich kolejność wg swojej preferencji! Pamiętaj, że możesz wybrać wszystkie!

  • Zapoznaj się z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023!

  • Pamiętaj o dostarczeniu w ustalonych terminach potrzebnych dokumentów: wniosku o przyjęcie do klasy 1, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty!

  • Już 19 lipca 2022 roku możesz znaleźć się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, a 25 lipca 2022 roku o godzinie 12:00 na liście przyjętych!

  • Wierzymy, że 1 września 2022 roku rozpoczniesz naukę w naszej szkole, czyli w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity w Wadowicach!