Terminy rekrutacji

16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 roku

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

19 lipca 2022 roku do godziny 12:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

24 czerwca 2022 roku do 12 lipca 2022 roku

Uzupełnianie wniosku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku lub jego zmiany.

26 lipca 2022 roku do godziny 12:00

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 12 lipca 2022 roku

Weryfikacja wniosków

do 25 lipca 2022 roku

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej