16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 roku

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 roku

Od 16 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku kandydaci dokonują wyboru szkół i oddziałów. Następnie składają do szkoły pierwszego wyboru podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wniosek papierowy (konieczność dostarczenia do szkoły osobiście) lub e-wniosek (konieczne podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego)