19 lipca 2022 roku do godziny 12:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19 lipca 2022 roku do godziny 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.