24 czerwca 2022 roku do 12 lipca 2022 roku

Uzupełnianie wniosku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku lub jego zmiany.

24 czerwca 2022 roku do 12 lipca 2022 roku

Od 24 czerwca 2022 roku do 12 lipca 2022 roku kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci w tym czasie mają również możliwość złożenia nowego wniosku lub poprawy wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandydują.