26 lipca 2022 roku do godziny 12:00

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 lipca 2022 roku do godziny 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.