BIOL - ANG - POL/CHEM

D jak doskonali 


Wybór klasy D , czyli przynależność do elitarnego klubu klas biol – chem/pol - ang, otwiera przed absolwentami drzwi przyszłości, co pozwala na studiowanie przede wszystkim kierunków medycznych, przyrodniczych i wybranych humanistycznych. To klasa dla przyszłych biologów, chemików, lekarzy i farmaceutów, ale także psychologów. 


Przedmioty punktowane do tego oddziału w procesie rekrutacji to: 

  • język polski 

  • matematyka 

  • biologia 

  • język angielski 


Trzeci przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym ( język polski lub chemia) wybrany zostanie przez uczniów zgodnie z wolą większości A oto szczegółowa lista, na której można sprawdzić, jakie kierunki wybierają absolwenci tej klasy.


UJ Kraków

chemia, biologia


AGH Kraków

informatyka społeczna, fizyka medyczna, inżynieria mechaniczna i materiałowa, energetyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, technologia   chemiczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, matematyka   stosowana


Politechnika   Krakowska

inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budownictwo, architektura, architektura   (w języku angielskim), inżynieria bezpieczeństwa, architektura krajobrazu


Śląski Uniwersytet Medyczny

medycyna, stomatologia, położnictwo,k osmetologia, fizjoterapia


UJ Kraków

medycyna, chemia medyczna, analityka medyczna farmacja, fizjoterapia, chemia, biochemia, biotechnologia, stomatologia, psychologia, psychologia   stosowana, biologia, polonistyka, kognitywistka, prawo, biofizyka   molekularna i komórkowa, filologia   angielska, filologia włoska, filologia germańska, sinologia


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

medycyna, stomatologia


UEK Kraków

prawo, marketing


Politechnika Śląska

automatyka i robotyka


Gdański Uniwersytet Medyczny

pielęgniarstwo


Uniwersytet Śląski

psychologia ,pedagogika   przedszkolna i wczesnoszkolna, filologia angielska, specjalność tłumaczeniowa   z językiem arabskim, dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

leśnictwo


Uniwersytet Medyczny w Łodzi

farmacja, fizjoterapia


Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

weterynaria


AWF Kraków

fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie   rozrywką i rekreacją


UP Kraków

filologia   polska, romanistyka


Warszawski Uniwersytet Medyczny

analityka   medyczna, audiofonologia   z protetyką słuchu


Akademia   Ignatianum w Krakowie

pedagogika   ze specjalizacją resocjalizacji


Akademia   Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

pielęgniarstwo