MAT - FIZ - ANG/INF

A jak ambitni
Wybór klasy A, czyli przynależność do elitarnego klubu klas mat- fiz – ang/inf, otwiera przed absolwentami drzwi przyszłości, co pozwala na studiowanie przede wszystkim kierunków inżynierskich, ale i uniwersyteckich. To klasa dla przyszłych informatyków, programistów, projektantów maszyn, budowli, dróg, mostów. 


Przedmioty punktowane do tego oddziału w procesie rekrutacji to: 

  • język polski 

  • matematyka

  • fizyka 

  • język angielski 


Uwaga! Trzeci przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym (język angielski lub informatyka) wybrany zostanie przez uczniów zgodnie z wolą większości.


A oto szczegółowa lista, na której można sprawdzić, jakie kierunki wybierają absolwenci tej klasy.


AGH

mechanika i budowa maszyn, informatyka, informatyka stosowana, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, teleinformatyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, budownictwa, energetyka, informatyka i ekonomia, matematyka stosowana, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, ekonometria i informatyka, zarządzanie, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, geologia stosowana, inżynieria materiałowa, inżynieria obliczeniowa, informatyka i systemy inteligentne, nanoinżynieria materiałowa, geodezja i kartografia


POLITECHNIKA KRAKOWSKA

transport, budownictwo, architektura


UP KRAKÓW

matematyka, socjologia


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

matematyka


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

zarządzanie


UEK

finanse i rachunkowość, analityka gospodarcza, prawo, inżynieria i analiza danych


UJ

matematyka, elektroniczne   przetwarzanie informacji, filologia angielska psychologia, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


UW

zarządzanie, muzykologia


WSOSP (Dęblin)

lotnictwo i kosmonautyka


WAT 

mechanika i budowa maszyn


PWSZ

pilotaż samolotowy, pielęgniarstwo