POL - WOS - ANG/HIS

E jak erudyci 


Wybór klasy E , czyli przynależność do elitarnego klubu klas pol-wos-ang/his, otwiera przed absolwentami drzwi przyszłości, co pozwala na studiowanie przede wszystkim kierunków humanistycznych. To klasa dla przyszłych prawników, dziennikarzy, psychologów i specjalistów w zakresie języków obcych. 


Przedmioty punktowane do tego oddziału w procesie rekrutacji to: 

  • język polski 

  • matematyka 

  • wiedza o społeczeństwie 

  • język angielski 


Trzeci przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym (język angielski lub historia) wybrany zostanie przez uczniów zgodnie z wolą większości A oto szczegółowa lista, na której można sprawdzić, jakie kierunki wybierają absolwenci tej klasy.


UJ Kraków

prawo, filologia   angielska, filologia   włoska, filologia   francuska, filologia   hiszpańska, administracja, historia, edytorstwo, sinologia, psychologia   stosowana, zarządzanie i   finanse


UP Kraków

logopedia, prawo, administracja, filologia   francuska, pedagogika, pedagogika   specjalna, historia


UEK Kraków

prawo, ekonomia, zarządzanie i inżynieria produkcji, administracja


Akademia   Ignatianum w Krakowie

psychologia, turystyka   i rekreacja, filologia   angielska


Uniwersytet Śląski

prawo, filologia   germańska, specjalność: język szwedzki


Akademia   im. Frycza - Modrzewskiego w Krakowie

bezpieczeństwo   publiczne


Studium   Muzyki Rozrywkowej Kraków

wokalistyka


Uniwersytet Gdański

filologia rosyjska


Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Oświęcimiu

bezpieczeństwo wewnętrzne